وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی    

بازنشستگی مشمولان مشاغل سخت و زیان آور

 New Page 1
شرایط بازنشستگی
الف ) شرایط بازنشستگی برای مردان :
1- داشتن 50 سال سن و 30 سال سابقه. {(سابقه کار سخت و زیان آور  ضرب در  یک و نیم ) + سابقه کار عادی}
2-داشتن 60 سال سن و 20 سال سابقه. {(سابقه کار سخت و زیان آور  ضرب در  یک و نیم) + سابقه کار عادی}
3-داشتن 35 سال سابقه پرداخت حق بیمه بدون شرط سنی.
ب) شرایط بازنشستگی برای زنان :
1-داشتن 45 سال سن و 30 سال سابقه. {سابقه کار سخت و زیان آور ضرب در  یک و نیم)  + سابقه کار عادی}
2-داشتن 55 سال سن و 20 سال سابقه. {سابقه کار سخت و زیان آور ضرب در  یک و نیم)  + سابقه کار عادی}
3-داشتن 35 سال سابقه پرداخت حق بیمه بدون شرط سنی.
4- داشتن20 سال سابقه کار و 42 سال سن، با 20 روز حقوق بازنشسته می شوند.
* درعین حال شرایط قبلی آئین نامه به قوت خود باقی بوده و افرادی که دارای 20 سال سابقه متوالی یا 25 سال سابقه متناوب در مشاغل سخت وزیان آور می باشند بدون شرط سنی می توانند تقاضای خود را ارائه نمایند.
بازگشت

کلیه حقوق مادی و معنوی این وب گاه محفوظ می باشد.