وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی    

بازنشستگی مشمولان مشاغل سخت و زیان آور

در اجرای آیین نامه اجرایی بند(5) جزء(ب) ماده واحده قانون اصلاح تبصره (2) الحاقی ماده (76) قانون اصلاح مواد (72) و (77) و تبصره ماده 76 قانون تأمین اجتماعی مصوب 1354 و الحاق دو تبصره به ماده (76) مصوب 1371-مصوب1380- و استفساریه مورخ 1391/7/6 مجلس شورای اسلامی، متقاضیان بازنشستگی پیش از موعد در مشاغل سخت و زیان آور، قبل از ارائه درخواست در کمیته های استانی موضوع ماده 8 آیین نامه نسبت به اخذ سوابق بیمه ای خود از طریق شعب تأمین اجتماعی یا سامانه صندوق تأمین اجتماعی اقدام تا در صورت رسیدن به شرایط بازنشستگی ، نسبت به ثبت نام اقدام نمائید.


پیگیری درخواست
کدملی:
کدرهگیری:
     
   

 
 
ثبت نام (جدید)
کدملی:
نام:
نام خانوادگی:
   

 
 
 
 
 
 

توجه: چنانچه قبلا اقدام به ارسال فرم نموده اید از قسمت پیگیری اقدام نمائید و از تکمیل فرم جدید خودداری نمائید.

کلیه حقوق مادی و معنوی این وب گاه محفوظ می باشد.